Dlaczego Gabinet Psychoterapii Ego?

Nazwa Gabinetu psychoterapii została zaczerpnięta z koncepcji składowych osobowości Z. Freuda, który zakładał, że  psychikę tworzą trzy przestrzenie: id, ego, superego. Ego stanowi ważną część osobowości. Łączy dwie skrajności – id i superego. Pozwala na to, aby świat popędów, żywiołowości, potrzeb, pragnień mógł być połączony z umiejętnością bycia w społeczeństwie, możliwością tworzenia rodziny, opiekowania się bliskimi, konsekwencją.

Spójne ego powoduje, że człowiek może czuć, że jest niepodzielny, jego życie jest ciągłe, zna siebie i swoje możliwości, potrzeby i potrafi nimi zarządzać. Spójne ego powoduje także, że człowiek poszukuje dla siebie najlepszych rozwiązań, bezpiecznych miejsc i dobrych relacji, znając równocześnie swoje oczekiwania względem siebie, innych, świata.

  • Oferta

  • W czym pomagam?