Jak psychoterapia analityczna może pomóc?

Psychoterapia analityczna jest metodą leczenia. Psychoanaliza jest dziedziną wiedzy związaną z badaniem ludzkiej psychiki – to usystematyzowana wiedza o ludzkiej naturze i zachowaniu, metoda badania psychiki oraz psychoterapeutyczna metoda, której celem jest zmniejszenie lub zlikwidowanie cierpienia psychicznego. Psychoanaliza umożliwia także poznanie i zrozumienie siebie.

Psychoterapia analityczna może być pomocna w:

 • poprawie funkcjonowania w relacjach
 • nauce budowania dobrych i satysfakcjonujących związków – nie opartych na przemocy, nadużyciach, wykorzystaniu, poddawaniu się woli drugiej osoby
 • wyjściu z impasu życiowego i zrozumieniu dlaczego pojawił się i jakie życiowe wybory doprowadziły do niego
 • opracowaniu doświadczeń traumatycznych i nieświadomego przymusu powtarzania ich w następnych latach
 • nazywaniu, rozumieniu i pełnym doświadczeniu uczuć
 • zrozumieniu i określeniu własnych potrzeb, możliwości i ograniczeń
 • odzyskaniu poczucia kontroli nad swoimi doświadczeniami
 • uzupełnieniu i zrozumieniu braków powstałych na wczesnych etapach życia
 • zbudowanie własnej perspektywy otaczającego świata, aby nie sięgać po jedynie znane, bezpieczne lecz ograniczające dawne klisze (często w dzieciństwie nieświadomie zaczerpnięte od rodziny, rodziców, opiekunów)
 • zmierzeniu się z problemem własnej seksualności
 • odbudowaniu poczucia własnej wartości, pracy nad nadmiernym poczuciem winy, uległością lub wybuchami złości
 • leczeniu zaburzeń odżywiania na tle obniżonego nastroju (np. zajadanie stresu, spożywanie zbyt dużej ilości posiłków)
 • leczeniu bezsenności związanej z przeżywaniem lęku
 • pomocy w radzeniu sobie z lękiem/stresem w przeżywaniu choroby somatycznej lub psychicznej
 • opracowywaniu i zrozumieniu źródeł uczucia wypalenia w pracy, rodzinie, związku
 • leczeniu uczucia emocjonalnej izolacji
 • leczeniu objawów psychosomatycznych (cierpienia fizycznego na tle emocjonalnym np. migreny, stany zapalne układu pokarmowego,
 • moczowego, stawów związane z silnym stresem lub ataki paniki związane lękiem przed zawałem serca)

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia analityczna polega na rozmowie, która toczy się między pacjentem a psychoterapeutą. Pacjent opowiada o sobie na zasadzie wolnych skojarzeń, co oznacza, że mówi to, co przychodzi mu na myśl na temat tego, jak czuje się w chwili obecnej, o tym jak przeżywa osoby ze swojego życia i o innych swoich doświadczeniach. Wolne skojarzenia związane są z metodą, którą można nazwać: ,,powiedz wszystko, co przychodzi tobie na myśl”. Podczas psychoterapii analizowane są zachowania, sny uczucia, fantazje, pragnienia i sny pacjenta.

Jest to terapia werbalna, czyli głównym sposobem komunikowania się podczas psychoterapii są słowa. Pacjent proszony jest o to, aby wyraził słowami swoje doświadczenie, cierpienie, myśli, fantazje, ukryte pragnienia i impulsy. Zadaniem terapeuty jest pomoc w zrozumieniu tych wszystkich doświadczeń pacjenta. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi w rozumieniu jego nieświadomych potrzeb, pragnień, wyborów.

W psychoterapii analitycznej pacjent i psychoterapeuta zajmują się także nieświadomością osoby zgłaszającą się na terapię. Nieświadomość to ukryta sfera życia psychicznego, która uwidacznia się w naszym codziennym funkcjonowaniu np. w sposobie wchodzenia w relacje, w podejmowanych wyborach (które trudno uzasadnić), w naszych pragnieniach.

Psychoterapeuta zachęca, aby pacjent mówił o swoich prawdziwych myślach i uczuciach. Pokazuje jemu nowe perspektywy związane z nowymi sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach. To wszystko pozwala na to, aby pacjent mógł rozpocząć lepsze funkcjonowanie w relacjach z bliskimi, w pracy, w swoim życiu.

Wiele z tego, co opowie pacjent podczas psychoterapii ma znaczenie dla dalszego rozwoju. Sposób opowiadania o sobie, o swoich bliskich, świadomość prezentowanych trudności, sposób radzenia sobie w domu i w pracy – to wszystko daje wskazówki terapeucie o funkcjonowaniu pacjenta i jego poziomie przeżywani lęku, złości, wstydu, rozczarowania, frustracji. To z kolei pozwala na terapeutyczną pomoc osobie potrzebującej.

Tutaj rodzi się kolejny temat, mianowicie tajemniczości naszego psychoterapeuty ciekawie przedstawiony na blogu TerapiawFotelu.pl.

 • Test