Na czym polega psychoterapia?

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia analityczna polega na rozmowie, która toczy się między pacjentem a psychoterapeutą. Pacjent opowiada o sobie na zasadzie wolnych skojarzeń, co oznacza, że mówi to, co przychodzi mu na myśl na temat tego, jak czuje się w chwili obecnej, o tym jak przeżywa osoby ze swojego życia i o innych swoich doświadczeniach. Wolne skojarzenia związane są z metodą, którą można nazwać: ,,powiedz wszystko, co przychodzi tobie na myśl”. Podczas psychoterapii analizowane są zachowania, sny uczucia, fantazje, pragnienia i sny pacjenta.

Jest to terapia werbalna, czyli głównym sposobem komunikowania się podczas psychoterapii są słowa. Pacjent proszony jest o to, aby wyraził słowami swoje doświadczenie, cierpienie, myśli, fantazje, ukryte pragnienia i impulsy. Zadaniem terapeuty jest pomoc w zrozumieniu tych wszystkich doświadczeń pacjenta. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi w rozumieniu jego nieświadomych potrzeb, pragnień, wyborów.

W psychoterapii analitycznej pacjent i psychoterapeuta zajmują się także nieświadomością osoby zgłaszającą się na terapię. Nieświadomość to ukryta sfera życia psychicznego, która uwidacznia się w naszym codziennym funkcjonowaniu np. w sposobie wchodzenia w relacje, w podejmowanych wyborach (które trudno uzasadnić), w naszych pragnieniach.

Psychoterapeuta zachęca, aby pacjent mówił o swoich prawdziwych myślach i uczuciach. Pokazuje jemu nowe perspektywy związane z nowymi sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach. To wszystko pozwala na to, aby pacjent mógł rozpocząć lepsze funkcjonowanie w relacjach z bliskimi, w pracy, w swoim życiu.

Wiele z tego, co opowie pacjent podczas psychoterapii ma znaczenie dla dalszego rozwoju. Sposób opowiadania o sobie, o swoich bliskich, świadomość prezentowanych trudności, sposób radzenia sobie w domu i w pracy – to wszystko daje wskazówki terapeucie o funkcjonowaniu pacjenta i jego poziomie przeżywani lęku, złości, wstydu, rozczarowania, frustracji. To z kolei pozwala na terapeutyczną pomoc osobie potrzebującej.

Umów się na wizytę już dziś!