Pierwsza konsultacja

Pierwsza konsultacja

Proces psychoterapeutyczny poprzedzony jest konsultacjami, a ich ilość zależy od potrzeb osoby potrzebującej i zgłaszanych jej trudności. Zazwyczaj liczba konsultacji oscyluje od 2 do 4 spotkań. Jest to czas, w którym zostaje nawiązany pierwszy kontakt między psychoterapeutą a zgłaszającej się osoby. Podczas konsultacji zostaje podjęta decyzja specjalisty i osoby potrzebującej tym, czy psychoterapia zostanie rozpoczęta.

Osoba zgłaszająca się do psychoterapii jeszcze nie jest pacjentem terapeuty i staje się z nim dopiero po konsultacjach, pod koniec których jeśli jest ku temu wola i obopólna zgoda następuje ustalenie zasad terapii.

Konsultacje rozpoczynają się od rozpoznania, co jest trudnością osoby potrzebującej, z którą zgłasza się na psychoterapię. Istotny jest także fakt, dlaczego osoba zgłaszająca się właśnie w tym czasie szuka pomocy. Podczas konsultacji omawiana jest także historia osoby zgłaszającej się – kwestia związana z atmosferą panującą w domu rodzinnym i relacjami panującymi w nim, a także wczesnymi wspomnieniami osoby potrzebującej.

W tym czasie mogą pojawić się rozmowy na temat kontaktu z rodzicami/opiekunami, rodzeństwem, doświadczeniem somatycznych chorób, czasem dzieciństwa i czasu, kiedy osoba zgłaszająca się dojrzewała. Jakie na tych etapach życia pojawiły się trudności, czy dzisiejsze kłopoty osoby zgłaszającej się mogą przypominać zmagania z przeszłości? Pojawią się także rozmowy o teraźniejszości – o dzisiejszych konfliktach, relacjach, nastroju osoby zgłaszającej się.

Czas konsultacji służy także odzwierciedleniu i wyszczególnieniu przez terapeutę przyszłemu pacjentowi tych przestrzeni w życiu, nad którymi należałoby pochylić się podczas procesu psychoterapeutycznego. To także czas, w którym zawiązuje się bezpieczna więź między specjalistą a osobą zgłaszającą się.

Proces konsultacji można porównać do skomplikowanej układanki – wraz z pacjentem tworzona jest większa całość jego życia, trudności, osobowości na podstawie jego wspomnień, opisu doświadczeń, nastroju, który wnosi.

Umów się na wizytę już dziś!