Psychoterapia dla dorosłych Warszawa

Czym jest konsultacja psychologiczna?

Psychoterapia to metoda oparta na dialogu między pacjentem a terapeutą. Ta metoda pozwala zrozumieć kim jesteś i w jaki sposób przeżywasz świat oraz w jaki sposób postępujesz. Pozwala także pojąć jakie masz schematy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, czemu dokonujesz pewnych wyborów, które mogą okazać się Twoimi stałymi rozwiązaniami. Rozmowa z drugim człowiekiem, który jest obiektywny w Twoim świecie, może Tobie pozwolić na to, aby spojrzeć z dystansu na Twój świat wewnętrzny, który może być zatopiony w Twoich uczuciach.

Bardzo ważne jest to, abyś mógł/a spojrzeć na swoje doświadczenia z przeszłości w procesie terapeutycznym, ponieważ właśnie ta kwestia pomoże Tobie uświadomić sobie w czasie spotkań z terapeutą jak Twoje zachowania i uczucia łączą świat dziecięcy i dorosły. Ważne jest abyś miał szansę zorientować się jak wzorce emocjonalne, które trwają od dzieciństwa mogły Tobie przeszkadzać. Spojrzenie w przeszłość może okazać się bardzo pomocne, ponieważ możemy dostrzec jak dzieciństwo, kontakty z rodzicami, dawne uczucia mogły wpłynąć na obecną rzeczywistość. By to zobrazować posłużę się porównaniem do lekcji historii – żeby poznać państwo, jego obecny stan gospodarczy, jego kulturę, język i ogólny stan emocjonalny i życiowy jego obywateli, należy zgłębić historię tego państwa, aby wiedzieć skąd pojawiły się pewne ograniczenia i możliwości narodu. I podobne porównanie sięgające w głąb historii ludzkości – aby poznać dzieje ludzkości należy sięgnąć do wykopalisk i badać szczątki przeszłości. Tak samo jest z psychologią człowieka – aby zbadać jego stan emocjonalny należy sięgnąć w głąb jego pamięci. Pamiętaj, że przed rozpoczęciem terapii odbywa się konsultacja psychologiczna, która pomoże przygotować się na proces. Ma także na celu wstępne zapoznanie się terapeuty i potencjalnego pacjenta oraz zademonstrowanie, jak może wyglądać psychoterapia indywidualna.

Co może dać Ci terapia indywidualna?

Dzięki procesowi terapeutycznemu możesz:

 • polepszyć swoje funkcjonowanie, swoje relacje z bliskimi
 • zrozumieć swój nastrój
 • zwiększyć samoświadomość, a dzięki temu będziesz mógł/a dokonywać bardziej świadomych wyborów
 • zmniejszyć poziom stresu/lęku
 • budować zdrowsze relacje, pokonać trudności w relacjach
 • polepszyć swój kontakt z dziećmi
 • przestać się angażować w zbyt obciążające relacje lub sytuacje
 • wyeliminować autodestrukcyjne wzorce zachowań
 • zwiększyć swoje poczucie wartości
 • lepiej zrozumieć siebie i zmienić podejście do siebie z surowego na bardziej łagodne

Jak działa psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna posiada pewne stałe ramy – dzięki nim możesz poczuć się bezpiecznie. To proces długoterminowy składający się z cyklicznych spotkań, które trwają 50 minut. Struktura psychoterapii pozwoli Tobie na to, aby poczuć się swobodnie i aby zbudować zaufanie do terapeuty. Cykliczne spotkania pozwalają na rozwijanie bezpiecznej relacji ze specjalistą. Dzięki tej relacji masz możliwość zbudowania więzi pełnej troski i współczucia. W niej możesz mierzyć się bezpiecznie ze swoją kruchością.

Czym jest psychoterapia analityczna?

Psychoterapia analityczna to metoda pomagająca osobom cierpiącym emocjonalnie w znalezieniu nadziei/sensu w życiu, gdy bezsens przejmie ich możliwość funkcjonowania. To metoda pomagająca także cierpiącym w polepszeniu ich funkcjonowania, poprawie stanu zdrowia psychicznego. Dzieje się tak dzięki gruntownej i wnikliwej współpracy terapeuty z pacjentem w zrozumieniu, co takiego w życiu pacjenta uniemożliwiało wystarczająco dobre funkcjonowanie dotychczas.

Psychoterapia analityczna pozwala dotrzeć do korzeni problemu, z którym zmagał się pacjent. Jeśli w terapii problem będzie mógł być uchwycony u jego podstaw, wtedy może być rozwiązany w trwały sposób. Można podać za przykład budowę domu – gdy zbuduje się go od stabilnych fundamentów, wtedy jest szansa na to, że pozostałe jego części będą trwałe. W psychoterapii analitycznej pacjent uczy się jak budować siebie od fundamentów, lecz to nie terapeuta buduje jego emocjonalne fundamenty, mury. Dzięki temu można uznać, że jest to forma uczenia się własnej niezależności – w myśleniu o sobie, o świecie, o innych. Terapeuta nie daje gotowych odpowiedzi, wskazówek, ale uczy pacjenta niezależności w szukaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach życiowych. Proces terapeutyczny może być drogą wychodzenia z wewnętrznego zagubienia dla osoby cierpiącej – jednak jest to droga z zachowaniem jej świata wewnętrznego, jej potencjału i ograniczeń.

Psychoterapia psychoanalityczna jest jedną z najskuteczniejszych metod radzenia sobie z problemami natury psychicznej, ponieważ jej wnikliwość jest na znacznie głębszym poziomie niż wnikliwość w emocjonalność pacjenta w innych nurtach. Ta metoda jest formą opracowania całości życia psychicznego pacjenta, stąd też zmiany w terapii są trwałe. Psychoterapia analityczna służy poprawie komfortu życia, pracy, relacji. Przez to, że pacjent i jego świat wewnętrzny jest postrzegany całościowo przez psychoterapeutę analitycznego (nie jest to praca nad jedną trudnością, wybiórczym elementem z życia), wszystkie aspekty w jego funkcjonowaniu mogą ulec poprawie.

Psychoterapia analityczna opiera się na dialogu między pacjentem a terapeutą. Dzięki takiej rozmowie pacjent podczas tych spotkań uczy się w jaki sposób podchodzić do swojego świata wewnętrznego, tak aby nie przeżywał go jako zagrażającego lub wrogiego. Psychoterapia analityczna umożliwia zrozumienie swoich nieprzepracowanych doświadczeń, nieświadomie podejmowanych decyzji. W sytuacji, kiedy pacjent doświadcza udręczenia, rezygnacji, dręczących poczuć winy, stanu depresyjnego, frustracji, psychoterapia analityczna i opracowywanie swojego świata wewnętrznego kawałek po kawałku, może okazać się zarówno doświadczeniem ratującym z trudnych przeżyć, jak i ciekawą podróżą w głąb siebie.

Zajmuję się leczeniem:

 • depresji, zaburzeń nastroju
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń odżywiania (bulimii, anoreksji, objadania się, ortoreksji)
 • nerwicy natręctw (OCD, zaburzenia obsesyjno – kompulsywne)
 • chorób psychosomatycznych (powstałych w skutek doświadczania długotrwałego stresu)
 • stresu pourazowego (PTSD)
 • zaburzeń lękowych
 • kłopotów w związkach, trudności w nawiązywaniu relacji
 • uczucia izolacji emocjonalnej

Zajmuję się także psychologiczną pomocą w sytuacjach:

 • rozwodowych
 • związanych z żałobą, rozstaniem
 • doświadczenia terminalnej choroby
 • doświadczeniach przemocy (w związku, mobbing)

Przed rozpoczęciem terapii odbywa się konsultacja psychologiczna.

PSYCHOTERAPIA A PORADNICTWO

Psychoterapia czy poradnictwo psychologiczne?

Są to dwie zupełnie różne metody pomocy psychologicznej.

Poradnictwo jest związane z krótkim procesem podczas którego następuje koncentracja głównie na kłopotliwych wzorcach zachowania. Ta metoda jest ukierunkowana na konkretną sytuację życiową lub konkretny objaw, z jakim zmaga się pacjent.

Natomiast psychoterapia jest procesem długoterminowym, który ukierunkowany jest na leczenie kłopotliwych wzorców zachowania – dzięki wglądowi w przyczyny problemów pacjenta. Psychoterapia odpowiada także na pytanie o to jak pacjent jest w świecie i jak jego obecność w świecie mówi o jego trudnościach. Na przykład pacjent, który pochłonięty jest pracą, może podobnie wchodzić w kontakty z bliskimi, na tej zasadzie, że staje się pochłonięty ich życiem, na tyle, że nie daje im możliwości oddechu, dystansu.

Psychoterapia wymaga od specjalisty więcej umiejętności niż poradnictwo. Wieloletnie szkolenie psychoterapeutyczne jest procesem długoterminowym, w którym przyszły terapeuta kształtuje swoją wiedzę i umiejętności podczas własnej wieloletniej psychoterapii oraz wieloletniej superwizji (to proces w którym psychoterapeuta poddaje swoją pracę ocenie oraz nadzorowi doświadczonego psychoterapeuty – certyfikowanego superwizora).

Jeśli zastanawiasz się, czy psychoterapia indywidualna (lub też terapia par) jest dla Ciebie i chcesz sprawdzić, jak wygląda wizyta, umów wizytę: konsultacja psychologiczna.

Oferta skierowana jest do osób z poniższych lokalizacji:

Psychoterapia dla dorosłych Warszawa
Psychoterapia dla dorosłych Komorów
Psychoterapia dla dorosłych Piastów
Psychoterapia dla dorosłych Pruszków
Psychoterapia dla dorosłych Warszawa Bemowo
Psychoterapia dla dorosłych Warszawa ochota
Psychoterapia dla dorosłych Warszawa Okęcie
Psychoterapia dla dorosłych Warszawa Skorosze
Psychoterapia dla dorosłych Warszawa Ursus
Psychoterapia dla dorosłych Warszawa Włochy
Psychoterapia dla dorosłych Warszawa Wola

Umów się na wizytę już dziś!